الکتروموتورهای AC

نوع الکترو موتور
Asynchronous Squirrel Cage
محدوده توان
160kW Up to 1000kW
ولتاژ (کیلو ولت )
11- 6/6 – 6/3 – 6 -3/3 -3
فرکانس نامی
50Hz
تعداد قطب
2pole – 4pole – 6pole
حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
IP 55
کلاس عایقی
F/B
سرویس فاکتور
S1
دمای محیط
20to +55˚C-
روشهای نصب
IMB3 – IMV1 – IMB35
نحوه اتصال
Y
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
Space Heater , Winding RTD , Bearing RTD
استاندارد
IEC 60034

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC411

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC511

نوع الکتروموتور
Asynchronous Squirrel Cage Asynchronous Wounded Rotor
محدوده توان
500kW Up to 5000kW
ولتاژ ( کیلو ولت )
11- 6/6 – 6/3 – 6 -3/3 -3
فرکانس نامی
50Hz
تعداد قطب
2Pole – 4Pole – 6Pole – 8Pole
حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
IP 55
کلاس عایقی
F/B
سرویس فاکتور
S1
دمای محیط
20to +55˚C-
روشهای نصب
IMB3 – IMV1
نحوه اتصال
Y
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
Space Heater , Winding RTD , Bearing RTD , Vibration Sensor
استاندارد
IEC 60034
نوع الکتروموتور
Asynchronous Squirrel Cage Asynchronous Wounded Rotor
محدوده توان
500kW Up to 10000kW
ولتاژ ( کیلو ولت )
11- 6/6 – 6/3 – 6 -3/3 -3
فرکانس نامی
50Hz
تعداد قطب
2Pole – 4Pole – 6Pole – 8Pole
حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
IP 55
کلاس عایقی
F/B
سرویس فاکتور
S1
دمای محیط
20to +55˚C-
روشهای نصب
IMB3 – IMV1
نحوه اتصال
Y
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
Space Heater Winding RTD , Bearing RTD Vibration , Sensor000
استاندارد
IEC 60034

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC411